bell book-open bookmark check clock flag heart home layers link mail map-pin message-circle message-square phone-call search send tag telegram unlock user-plus users
اولین گام برای استفاده از سرچ کنسول گوگل این است که وبسایت خود را در آن اضافه کنید و سپس به  یکی از روش های پیشنهادی گوگل مالکیت خود بر سایت را تایید کنید. همچنین در مقاله آموزش کامل گوگل سرچ کنسول به صورت کامل تمامی بخش های این ابزار را بصورت تصویری آموزش داده ایم.   برای ثبت وبسایت جدید در گوگل …
در این مقاله از وبسایت میهن پرداز قصد داریم به معرفی و آموزش استفاده از ابزار گوگل سرچ کنسول و توضیح بخش های مختلف این ابزار بپردازیم. عناوین موضوعاتی که در این آموزش بررسی می‌شود. در هر قسمت آموزش کلی هر بخش داده می‌شود و با کلیک بر روی لینک های داده شده‌ی هر موضوع به صفحه‌ی آموزش دقیق آن مطلب ارجاع …